Funkcjonowanie szkoły od 15-28 marca 2021r.

Od poniedziałku 15 marca 2021r. do 28 marca 2021r. zostają przedłużone, zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
zajęcia dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek w województwie śląskim. Zajęcia prowadzone będą zdalnie.
W szkole będą prowadzone zajęcia praktyczne zgodnie z planem w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne u pracodawców. Na terenie szkoły pełni dyżur biblioteka oraz pedagog i psycholog. Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 – 15.30.