Stan wody w basenie

komunikat o stanie wody w basenie basen-02-2024.pdf.

Harmonogram pobierania próbek wody od 1.01.2024 do 31.12 2024 roku

                        na krytej pływalni  w Zespole Szkół nr 5 w Tychach

 Zakres badań zgodny z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni ( Dz.U.2022, poz. 1230 ) ( dla temperatury wody poniżej 300 C )

MiesiącDzieńWynikDzieńWynik
Styczeń11.01Spełnia wymagania25.01Spełnia wymagania
Luty8.02Spełnia wymagania22.02Spełnia wymagania
Marzec7.03Spełnia wymagania21.03Spełnia wymagania
Kwiecień4.04Spełnia wymagania18.04Spełnia wymagania
Maj2.05Spełnia wymagania16.05
31.05
Spełnia wymagania
Czerwiec
Wrzesień
Październik
Listopad  
Grudzień