Po lekcjach

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH – 2018/2019

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 • Koło miłośników teatru – (M. Orzeł – Zachłód, G. Lukasek)
 • Koło filmu historycznego – (D. Hojka, E. Kozik)
 • Koło historyczne (udział w miejskich uroczystościach, spotkaniach i wykładach o charakterze historyczno-patriotycznym) – (D. Hojka, E. Kozik)
 • „Nie jesteś sam „ – wsparcie w indywidualnym rozwoju– (T. Cieślik)
 • Koło ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego (S. Fischer)
 • Koło wolontariatu – (E. Musik, A. Thiel)
 • Klub Młodego Fachowca:

–  okładziny ścienne i podłogowe (P. Jamrozik)

– roboty stolarsko – ciesielskie (A. Kowieski, T. Ryguła)

– techniki dekoracyjne z elementami florystyki (E. Wałach)

– spawanie elektryczne i gazowe (K. Wiedeńczyk)

– obsługa obrabiarek CNC i urządzeń skrawających (M. Mostek)

– zajęcia fryzjerskie (A. Thiel)

– zajęcia kosmetyczne (M. Jeziorska)

Zajęcia sportowe

 • Zajęcia sportowe przygotowujące do udziału w zawodach sportowych – (K. Kurzawski, G. Balsam, M. Brzoza, G. Labus)
 • Badminton – (G. Labus)
 • Szkolna liga szachowa – (K. Kurzawski, G. Labus)

Zajęcia wyrównawcze

 • Język angielski – (D. Bobla, M. Malińska)
 • Język niemiecki – (A. Hycz-Tkaczewska)
 • Język polski – (M. Kwiatkowska, G. Lukasek, M. Orzeł- Zachłód)
 • Matematyka – (K. Strojna – Wojewoda, J. Blachowska)
 • Matematyka, Chemia – (E. Jelińska)
 • Architektura krajobrazu – (A. Furman)
 • Budownictwo – (B. Ościk, E. Piszczek)
 • Fizyka – (J. Tobiasz)

Zajęcia dla maturzystów (przygotowanie do matury i egzaminu zawodowego)

 • Język angielski – (D. Bobla, M. Malińska)
 • Język polski – (G. Lukasek, M. Kwiatkowska)
 • Matematyka – (J. Blachowska, K. Strojna-Wojewoda)
 • Egzamin zawodowy – architektura krajobrazu – (A. Furman)
 • Egzamin zawodowy – budownictwo – (B. Ościk)