Nasza szkoła

Zespół Szkół nr 5 – potocznie zwany „Budowlanką” to szkoła z tradycjami. Kształci fachowców od 1962 roku.

W skład Zespołu Szkół nr 5 wchodzą: Technikum nr 4, i od 1.09.2017r Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.

Obecnie szkoła to dwa budynki, w tym nowoczesne warsztaty szkolne, ok. 600 uczniów, 50 nauczycieli, 2 sale gimnastyczne, basen, aula.

Szkoła posiada certyfikat Bezpieczna Szkoła oraz tarcze przyznawane dla najlepszych szkół w Polsce w rankingu Perspektyw : Brązową Tarczę Najlepsze Technika w Polsce 2015 i Srebrną Tarczę Najlepsze Technika w Polsce 2016, 2017, 2019 ,2020 ,2021. oraz brązową tarczę 2022 i 2023 roku.

W murach szkoły, ciepłych i gościnnych, zdobyć można umiejętności w wielu atrakcyjnych zawodach budowlanych i usługowych. W branży budowlanej kształceni są tak poszukiwani na rynkach pracy fachowcy jak: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik mechanik ( obsługa maszyn CNC współpraca z firmą OPEL), murarz – tynkarz, monter robót wykończeniowych w budownictwie. W zawodach usługowych kształci fryzjerów, sprzedawców i wielu młodocianych pracowników w innych zawodach rzemieślniczych: elektryk, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, sprzedawca , blacharz samochodowy.

Kształcenie odbywa się w sposób nowoczesny – uczeń pochyla się nie tylko nad „kalfasem”, ale także nad klawiaturą komputera w multimedialnych pracowniach komputerowych, wyposażonych w programy do projektowania architektonicznego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania.

Aby zapewnić uczniom wszechstronny rozwój oraz stały i szeroki dostęp do informacji i nowych technologii szkoła współpracuje z wieloma firmami branży budowlanej i mechanicznej, Cechem Rzemiosł, Ochotniczym Hufcem Pracy i uczelniami wyższymi. Szkoła jest  członkiem Śląskiej Izby Budownictwa.   Uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczą w programach współpracy międzynarodowej Unii Europejskiej. Dzięki tej współpracy uczniowie mają możliwość wyjazdów zagranicznych, odbywania praktyk i staży zagranicznych w  wielu krajach Europy.

Osiągnięcia i sukcesy szkoły:

Dydaktyka

 • Uczniowie klas technikum uzyskują bardzo dobre wyniki, powyżej średniej krajowej w egzaminach maturalnych (w 2023 zdawalność 94 % 2022r – 90% 2021 – 79%, w 2020 81%)
 • Uczniowie corocznie zdobywają indywidualnie wyróżnienia i czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach : 2021 finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanej, 2021 -4 finalistów ogólnopolskiego projektu „Zwolnieni z teorii”, „Konkurs na pracę przejściową z przygotowania zawodowego średnich szkół budowlanych województwa śląskiego” – , prace to projekty architektoniczne i makiety ( 2017 II miejsce, 2015 III miejsce , 2014r I miejsce 2013 – II i III miejsce, 2012- I i III miejsce, 2011- I miejsce i nagroda specjalna, 2010 – wyróżnienie, 2009 – I miejsce), w roku 2015 w Wojewódzkim Konkursie Prac Technicznych dla Uczniów Szkół Budowlanych trzy II miejsca i dwa III miejsca.
 • w konkursach fryzjerskich uczniowie szkoły branżowej startują i corocznie zdobywają laury: ( II miejsce w międzynarodowych mistrzostwach Polski w 2023 i 2022r, w konkursie wojewódzkim: I miejsce w 2021r II miejsce w 2020, I i II miejsce w 2019r., I i II miejsce w 2018 r, I , II i III miejsce w roku 2017, II miejsce w 2016, I i II miejsce w 2015r. II i III miejsce w 2014r i I i II miejsce w 2013r.)
 • w konkursach BHP ( I miejsce w rejonie i I miejsce w województwie w 2017, I miejsce w rejonie i IV miejsce w województwie w 2016r. I miejsce w rejonie i II w województwie w 2015r i I miejsce w rejonie i Iw województwie w 2014 roku I miejsce w rejonie i województwie w 2013 roku))
 • w konkursach budowlanych ” Buduj z pasją” ( I miejsce w rejonie i VI miejsce w Polsce 2013r.),
 • Szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów zawodowych, czego wyrazem jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w zawodach prowadzonych przez szkołę technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, murarz – tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

*według rankingu „Perspektyw” szkoła zdobyła brązową tarczę w 2023r, 2022r i 2015r oraz srebrną w 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021roku

Udział w projektach zagranicznych

Szkoła poszerza ofertę kształcenia przygotowując i realizując szereg projektów unijnych, uzyskując możliwość wyjazdu uczniów i nauczycieli za granicę, dofinansowania dodatkowych zajęć dla uczniów, kursów, szkoleń i doposażenia pracowni szkolnych

 • Projekt współpracy międzynarodowej szkół (Socrates Comenius).”Youth culture” „Kultura Młodzieżowa” realizowany w latach 2005-2007
 • Projekt wymiany uczniów na praktykach zawodowych w ramach programu Leonardo – współpraca ze szkoła w Francji i miesięczne praktyki zawodowe uczniów 2006 – 2008
 • Projekt miejski EFS „Szkoła szans” – wparcie rozwoju uczniów poprzez stwarzanie możliwości poszerzania horyzontów 2006-2007
 • Projekt współpracy międzynarodowej szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” „Budowanie przyszłości na bazie przeszłości – porównywanie architektury lokalnej” w latach 2009-2011
 • Projekt miejski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy”2009 -2010 pozyskanie kwoty 324000 zł
 • Projekt wyposażenia obiektów dydaktycznych w ramach działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, Priorytet VIII RPO WŚ 2007-2013 2008 r. wyposażenia sali do nauki przedmiotów zawodowych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego i audiowizualnego
 • Doposażenia bibliotek szkolnych
 • Projekt współpracy międzynarodowej szkół w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius „Don’t drink! Enjoy yourself!” na lata 2011-2013
 • Realizacja projektu dofinansowania szkoły w ramach Projektu Regionalnego „Mam zawód mam pracę w regionie” 2012-2014
 • Projekt zagranicznych wyjazdów indywidualnych uczniów Comenius 2012 -2013 – 2014 – uczniowie wyjeżdżają na kilka miesięcy ( od 3- 8) do Francji kontynuując naukę i praktykę zawodową za granicą.
 • Projekt miejski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy” 2015
 • Projekt „Ślaskie. Zawodowcy” 2020-2022
 • Projekt zagranicznych praktyk uczniowskich Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowegodo realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

Łącznie pozyskano dla szkoły ze środków projektów UE do tej pory kwotę 1mln 900 tys zł.

Modernizacja i remonty szkoły

Współpraca z organem prowadzącym szkołę, pozyskiwanie sponsorów i przyjaciół szkoły oraz wielki wkład pracy własnej pracowników szkoły pozwolił na przeprowadzanie w szkole licznych remontów i modernizacji pracowni szkolnych:

 • Remont sali gimnastycznej w budynku technikum (2007r),
 • Remont basenu szkolnego (2009r),
 • Remont warsztatów szkolnych (2009r),
 • Wymieniono okna w budynku szkoły zawodowej (2010r).
 • Remont schodów ewakuacyjnych w budynku ZSZ( 2010r.),
 • Remont dachu budynku technikum (2011r.)
 • Budowę przy szkole boiska wielofunkcyjnego (2011)
 • Wymiana okien w budynku głównym (2012)
 • Projekt i wyposażenie pracowni fryzjerskiej (2010) , saloniku fryzjerskiego (2014)
 • Projekt i wyposażenie pracowni kosmetycznej (2015)
 • Termomodernizacja szkoły ( 2018/ 2019)
 • Remont dziedzińca szkoły (2022)
 • Projekt i wyposażenie II Pracowni fryzjerskiej ( 2023)

Remont sali gimnastycznej w budynku ZSZ ( 2017)

W zakresie doposażenia utworzono 3 pracownie informatyczne, 2 czytelnie multimedialne, salę konferencyjną, pracownie projektowania, Na terenie warsztatów szkolnych: pracownie architektury krajobrazu, malarską ,budowlaną, pracownie fryzjerską i kosmetyczną, salonik fryzjerski i nowoczesną pracownię mechaniczną, Sukcesywnie wyposażono placówkę w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.


Współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym

Szkoła nawiązała współpracę z instytucjami i firmami wspomagającymi proces dydaktyczny i umożliwiającymi korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Partnerzy szkoły: Śląska Izba Budownictwa, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Firma ARSANIT, Firma Hilti (Poland) Akademia Technik Malarskich we Wrocławiu, Firma ORBICO w zakresie kształcenia w zawodzie fryzjer.
Uczniowie i nauczyciele biorą udział w szkoleniach, pokazach, wystawach oraz odbywają praktyki zawodowe w firmach współpracujących ze szkołą.

Odbywają się spotkania i prelekcje z przedstawicielami firm, absolwentami szkoły: architektami i pracownikami firm budowlanych. W czasie prezentacji uczniowie poznają projekty i rozwiązania techniczne wielu obiektów budowlanych projekty przebudowy, rewitalizacje i renowacje obiektów powstających w mieście i województwie ( prezentacje architektów, absolwentów szkoły, wyróżnionych wieloma nagrodami np. nagrodą internautów w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – Robert Skitek projekt Wodny plac zabaw w Tychach 2012r., Wojciech Klasa Modernizacja Placu Baczyńskiego w Tychach 2010r.).

W wyniku organizacji imprez oraz udziału młodzieży w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych szkoła jest widoczna w mieście i poza nim. Bardzo aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu – pomoc w organizacji imprez miejskich prowadzonych przez NOL, ŚOPS, wizyty w ośrodkach pomocy społecznej i pomoc osobom niepełnosprawnym. W szkole zorganizowano dla uczniów i mieszkańców miasta liczne imprezy i spotkania z ciekawymi ludźmi, (generał Roman Polko z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, chińska pisarka Xiao Rundcrantz, profesor historyk Stanisław Nicieja, pracownik Organizacji Pomocy i Rozwoju dla Ruandy Carl Wilkens znani sportowcy – siatkarz Piotr Gruszka), kursy samoobrony, kursy pierwszej pomocy, akcje krwiodawstwa, konferencje dla dyrektorów organizowane przez Kuratorium Oświaty, targi budowlane i edukacyjne, szkolenia. Spotkania organizowane przez PPP w Tychach, wystawy a także wspólnie z MOSiR w Tychach galę boksu amatorskiego.
W szkole zorganizowano także w 2010r. etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych dla 20 szkół z województwa śląskiego i małopolskiego.
Corocznie, przedstawiciele szkolnego koła historycznego biorą udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości w Tychach, w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego przy Placu Wolności, w apelu pamięci, składaniu wiązanki kwiatów i w mszy św. w intencji ojczyzny Doniosłą rolę w propagowaniu historii kraju, regionu odgrywa nawiązanie współpracy z Muzeum Miejskim w Tychach i Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tychach. Wspólne obchody rocznicy powstań śląskich, wybuchu II wojny światowej czy rocznicy ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Młodzież szkoły wystawia sztandar oraz warty honorowe przy tablicach i pomnikach upamiętniających te wydarzenia oraz opiekuje się grobami nieznanych ofiar II wojny światowej. Szkoła wielokrotnie brała udział w „Marszu Żywych” organizowanych w obozie zagłady w Oświęcimiu

Szkoła dba o wychowanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne. Młodzież szkoły bierze czynny udział w imprezach miejskich o charakterze ekologicznym. Akcje wspólne z innymi szkołami: Sadzenie dębów”, „Żonkile” „Konkursy ekologiczne – Master” czy w akcji zorganizowanej z UM Tychy „Nocne obsadzanie kwietników”. Szkoła współpracuje w zakresie ochrony środowiska z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie. Uczniowie biorą udział z sukcesami w konkursach ekologicznych np. w 2009r. Główna Nagroda w ramach konkursu wojewódzkiego

Szkoła była ponadto organizatorem cyklicznych imprez o zasięgu wojewódzkim:„Frankofonia” konkursy regionalne: piosenki, wiedzy o krajach frankofońskich i plastyczny- odbyło się już IX edycji święta frankofonii.
„Zostań mistrzem ortografii” dyktando dla słuchaczy Gimnazjów Dla Dorosłych województwa śląskiego organizowane wspólnie z OHP

„Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski”

Za swoją działalność szkoła została nagrodzona przez Ministra Oświaty Medalem Komisji Narodowej, Złotą Odznaką „Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego” oraz dwukrotnie otrzymała Wielką Nagrodą Śląskiej Izby Budownictwa za wkład w kształcenie kadr dla budownictwa regionu.

Dyrektorem szkoły jest od 2005r
mgr Marek Wac