Terminy

Ważne terminy:

  • Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej – 2 października 2023
  • Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej – 7 lutego 2024
  • Termin złożenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który uzyskał dyplom zawodowy – 23 kwietnia 2024
  • Termin odbioru świadectw maturalnych – 9 lipca 2024
  • Termin złożenia deklaracji do matury poprawkowej – 19 lipca 2024
  • Termin matury poprawkowej – 20 sierpnia 2024 (egzaminy pisemne), 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne)
  • Termin odbioru świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych – 10 września 2024