Terminy

Ważne terminy:

  • Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej – 1 października 2018
  • Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej – 7 lutego 2019
  • Termin złożenia bibliografii (dotyczy egzaminu według „starej” formuły) – 9 kwietnia 2019
  • Termin odbioru świadectw maturalnych – 4 lipca 2019
  • Termin złożenia deklaracji do matury poprawkowej – 11 lipca 2019
  • Termin odbioru świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych – 11 września 2019

Termin egzaminu poprawkowego:

20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 9:00 – część pisemna,

20 – 21 sierpnia 2019 r. – część ustna