Terminy

Ważne terminy:

  • Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej – 30 września 2021
  • Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej – 7 lutego 2022
  • Termin złożenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który uzyskał dyplom zawodowy – 20 kwietnia 2022
  • Termin odbioru świadectw maturalnych – 5 lipca 2022
  • Termin złożenia deklaracji do matury poprawkowej – 12 lipca 2022
  • Termin matury poprawkowej – 23 sierpnia 2022
  • Termin odbioru świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych – 9 września 2022