Terminy

Ważne terminy:

  • Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej – 30 września 2020
  • Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej – 7 lutego 2021
  • Termin odbioru świadectw maturalnych – 5 lipca 2021
  • Termin złożenia deklaracji do matury poprawkowej – 12 lipca 2021
  • Termin matury poprawkowej – 24 sierpnia 2021
  • Termin odbioru świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych – do 10 września 2021