Terminy

Ważne terminy:

  • Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej – 30 września 2019
  • Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej – 7 lutego 2020
  • Termin odbioru świadectw maturalnych – 3 lipca 2020
  • Termin złożenia deklaracji do matury poprawkowej – 14 lipca 2020
  • Termin odbioru świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych – 11 września 2020

Termin egzaminu poprawkowego:

25 sierpnia 2020 r. godz. 9:00 – część pisemna,

24 – 25 sierpnia 2020 r. – część ustna