Terminy

Ważne terminy:

  • Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej – 30 września 2019
  • Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej – 7 lutego 2020
  • Termin odbioru świadectw maturalnych – do 11 sierpnia 2020
  • Termin złożenia deklaracji do matury poprawkowej –
  • Termin odbioru świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych – do 30 września 2020

Termin egzaminu poprawkowego:

8 września 2020 r. godz. 14:00 – część pisemna,