Terminy

Ważne terminy:

  • Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej – 30 września 2022
  • Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej – 7 lutego 2023
  • Termin złożenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który uzyskał dyplom zawodowy – 20 kwietnia 2023
  • Termin odbioru świadectw maturalnych – 7 lipca 2023
  • Termin złożenia deklaracji do matury poprawkowej – 14 lipca 2023
  • Termin matury poprawkowej – 22 sierpnia 2023
  • Termin odbioru świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych – 8 września 2023