Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) będzie możliwe tylko w formie indywidualnej. Opiekunowie zawierają umowę zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami.
Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy opiekun może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, wybierając jeden z sześciu dostępnych wariantów:
https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/27474
Zalety indywidualnego ubezpieczenia NNW:
– Opiekun samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. W ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci. Polisa przychodzi na maila. Opiekun sam
dokonuje płatności i zaznacza wszystkie niezbędne zgody. Dodatkowo może też wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co może być potrzebne podczas odbywania przez ucznia praktyk szkolnych.
– Przystępując do ubezpieczenia przy pomocy w/w linku opiekunowie zapłacą składkę o 10 % niższą, niż składka standardowa (Kod Opiekuna dający rabat to 27474) .
– Pomoc przy zawarciu ubezpieczenia, jak również zgłaszaniu szkody zapewniona jest pomoc dedykowanego Opiekuna polisy.

Dokumenty :

https://zs5.tychy.pl/wp-content/uploads/2022/06/karta-produktu-NNW.pdf

https://zs5.tychy.pl/wp-content/uploads/2022/06/Oferta-indywidualna-NNW-2022_2023.pdf

https://zs5.tychy.pl/wp-content/uploads/2022/06/owu-tabela-bezpieczny.pdf

Uwaga: Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę lub wypoczynek zagraniczny. Konieczność ubezpieczenia ucznia może być także warunkiem dopuszczenia ucznia na praktykę zawodową przez pracodawcę  a także może być wymagana przez organizatorów zawodów sportowych  czy wycieczek krajowych.

Komunikat w sprawie ubezpieczenia szkolnego NNW 2021/2022

    Rada Rodziców naszej Szkoły dokonała wyboru oferty ubezpieczenia NNW na kolejny rok szkolny 2021/2022. Uczniowie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową firmy InterRisk TU S.A.
Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie w okresie: 01.09.2021 – 31.08.2022 r.

SKŁADKA roczna:                     60,00 zł   

ATUTY OFERTY:

  • Świadczenie bólowe wypłacane w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagało interwencji medycznej w placówce medycznej oraz co najmniej dwóch wizyt kontrolnych;
  • Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów lub aparatów słuchowych do 200 zł;
  • Świadczenie wypłacane z tytułu pogryzienia przez psa oraz pokąsania lub ukąszenia;
  • świadczenie wypłacane za pobyt i leczenie w szpitalu – opcja pobyt w szpitalu z powodu choroby  oraz NNW max 100 dni. Stawka za pierwsze 10 dni  – 150,00 zł.
  • Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy.
  • Brak podlimitów w przypadku potrzeby leczenia lub rehabilitacji;
  • Prosta i szybka procedura likwidacji szkód. Wniosek o wypłatę odszkodowania można wysłać w wersji elektronicznej (na email) lub w wersji papierowej (pocztą).
  • Pomoc indywidualnie wyznaczonego Opiekuna Placówki przez cały okres ochrony (bez  potrzeby kontaktu z infolinią

Kontakt do Opiekuna placówki:     tel. 887 777 112

Przystąpienia można dokonać poprzez:
– kliknięcie w link :

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=lwmd4zhzzx
– wypełnienie formularza i opłacenie składki.

Ubezpieczenie obejmuje uczniów od dnia 01.09.2021 do dnia 31.08.2022.


Przystąpień do ubezpieczenia przez stronę www (on-line) można dokonać do dnia 26.09.2021.

DOKUMENTY