Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) będzie możliwe tylko w formie indywidualnej. Opiekunowie zawierają umowę zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami.
Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy opiekun może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, wybierając jeden z sześciu dostępnych wariantów:
https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/27474
Zalety indywidualnego ubezpieczenia NNW:
– Opiekun samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. W ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci. Polisa przychodzi na maila. Opiekun sam
dokonuje płatności i zaznacza wszystkie niezbędne zgody. Dodatkowo może też wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co może być potrzebne podczas odbywania przez ucznia praktyk szkolnych.
– Przystępując do ubezpieczenia przy pomocy w/w linku opiekunowie zapłacą składkę o 10 % niższą, niż składka standardowa (Kod Opiekuna dający rabat to 27474) .
– Pomoc przy zawarciu ubezpieczenia, jak również zgłaszaniu szkody zapewniona jest pomoc dedykowanego Opiekuna polisy.

Dokumenty :

https://zs5.tychy.pl/wp-content/uploads/2022/06/karta-produktu-NNW.pdf

https://zs5.tychy.pl/wp-content/uploads/2022/06/Oferta-indywidualna-NNW-2022_2023.pdf

https://zs5.tychy.pl/wp-content/uploads/2022/06/owu-tabela-bezpieczny.pdf

Uwaga: Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę lub wypoczynek zagraniczny. Konieczność ubezpieczenia ucznia może być także warunkiem dopuszczenia ucznia na praktykę zawodową przez pracodawcę  a także może być wymagana przez organizatorów zawodów sportowych  czy wycieczek krajowych.

UWAGA: Dzieci od 1 wrześnie br. nie będą ubezpieczone w polisie grupowej. Dlatego należy wykupić ubezpieczenie indywidualne najpóźniej do dnia 31.08.2022r., gdyż dziecko zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową dopiero od momentu zakupu polisy.

 W razie pytań w tym zakresie to proszę o kontakt z Opiekunem placówki pod numerem tel. 887 777 112 (Pani Agnieszka Kowalewska-Kostarz)

Linki do innych ofert ubezpieczenia NNW:

https://www.e-nfs.pl/code/mailingtn/nnw7

https://www.uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=550726&PartnerId2=LP

https://twojedziecko.allianz.pl/start?token=CBCE20DFA3E8F64B30259D22A15011B86A03716FBEF96A0A4BE065C1060CDE98