Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podobnie jak w poprzednim roku będzie możliwe tylko w formie indywidualnej. .

Opiekunowie mają możliwość wyboru wśród różnych ofert firm i zawierają umowę zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami.

Zasady indywidualnego ubezpieczenia NNW:
– Opiekun samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej mu odpowiadają W ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci. Polisa przychodzi na maila. Opiekun sam dokonuje płatności i zaznacza wszystkie niezbędne zgody. Dodatkowo może też wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co może być potrzebne podczas odbywania przez ucznia praktyk szkolnych.

Firma z którą rodzice współpracowali dotychczas https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/27474 przygotowała w tym roku specjalny kod rabatowy
i rozszerzyła ofertę o bezpłatny 30 dniowy dostęp do portalu edukacyjnego www.odrabiamy.pl

W razie pytań w tym zakresie to proszę o kontakt z Opiekunem placówki pod numerem tel. 887 777 112 (Pani Agnieszka Kowalewska-Kostarz)

Uwaga: Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę lub wypoczynek zagraniczny. Konieczność ubezpieczenia ucznia może być także warunkiem dopuszczenia ucznia na praktykę zawodową przez pracodawcę  a także może być wymagana przez organizatorów zawodów sportowych  czy wycieczek krajowych.

OFERTY UBEZPIECZENIA INNYCH FIRM:

https://kochamtodbam.pl/ubezpieczenia/tabela-sau100

www.gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko

https://www.uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=550726&PartnerId2=LP

https://ubestrefa.pl/oferta/mxfvg2

https://eagent.pl/nnw-szkolne?ac=zespol-szkol-nr-5-w-tychach