Harmonogram

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5


Egzaminy ustne: 1- 23 maja 2023 r.
(szczegółowy harmonogram zostanie opracowany do 4 marca 2023 r.)

Egzaminy pisemne

4 maja 2023 (czwartek) Język polski – PP godz. 9:00

5 maja 2023 (piątek) – Język angielski – PP godz. 9:00

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – PP godz. 14:00

8 maja 2023 (poniedziałek) matematyka – PP godz. 9:00

Język hiszpański – PR godz. 14:00

9 maja 2023 (wtorek) Język angielski – PR godz. 9:00

Filozofia – PR godz. 14:00

10 maja 2023 (środa) Wiedza o społeczeństwie – PR godz. 9:00

Język niemiecki – PR godz. 14:00

11 maja 2023 (czwartek) Biologia – PR godz. 9:00

Język rosyjski – PR godz. 14:00

12 maja 2023 (piątek) Matematyka – PR godz. 9:00

Język francuski – PR godz. 14:00

15 maja 2023 (poniedziałek) Chemia – PR godz. 9:00

Historia muzyki – PR godz.14:00

16 maja 2023 (wtorek) Geografia – PR godz. 9:00

Języki mniejszości narodowych- PP godz.14:00

17 maja 2023 (środa) Język polski – PR godz. 9:00

Języki mniejszości narodowych- PR godz.14:00

18 maja 2023 (czwartek) Historia – PR godz. 9:00

Język włoski- PR godz.14:00

19 maja 2023 (piątek) Fizyka – PR godz. 9:00

Historia sztuki- PR godz.14:00

22 maja 2023 (poniedziałek) Informatyka – PR godz. 9:00

Języki: kaszubski i łemkowski, łaciński i kultura antyczna- PR godz.14:00