Harmonogram

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W 2024 r. (TERMIN GŁÓWNY)


Egzaminy ustne – 11 – 16 maja 2024 r. oraz 20 – 25 maja 2024 r.

Egzaminy pisemne

7 maja 2024 r. (wtorek) – Język polski – PP godz. 9:00

8 maja 2024 r. (środa) – Matematyka- PP godz. 9:00

Język łaciński i kultura antyczna – PR godz.14:00, Języki kaszubski i łemkowski – PR godz. 14:00

9 maja 2024 r. (czwartek) – Język angielski – PP godz. 9:00

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – PP godz. 14:00

10 maja 2024 r. – Wiedza o społeczeństwie – PR godz. 9:00

Język niemiecki – PR godz. 14:00

13 maja 2024 r. (poniedziałek) – Język angielski – PR godz. 9:00

Filozofia – PR godz. 14:00

14 maja 2024 r. (wtorek) – Biologia – PR godz. 9:00

Język rosyjski – PR godz.14:00

15 maja 2024 r. (środa) – Matematyka – PR godz. 9:00

Język francuski – PR godz. 14:00

16 maja 2024 r. (czwartek) – Chemia – PR godz. 9:00

Historia muzyki – PR godz. 14:00

17 maja 2024 r. (piątek) – Geografia – PR godz. 9:00

Języki mniejszości narodowych – PP godz. 14:00

20 maja 2024 r. (poniedziałek) – Język polski – PR godz. 9:00

Języki mniejszości narodowych – PR godz. 14:00

21 maja 2024 r. (wtorek) – Historia – PR godz. 9:00

Język hiszpański – PR godz. 14:00

22 maja 2024 r. (środa) – Informatyka – PR godz. 9:00

Historia sztuki – PR godz. 14:00

23 maja 2024 r (czwartek) – Fizyka – PR godz. 9:00

Język włoski – PR godz. 14:00

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W 2024 r. (TERMIN DODATKOWY)

10 – 12 czerwca 2024 r. – egzaminy ustne

3 – 17 czerwiec 2024 r. – pozostałe przedmioty (szczegóły w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku)

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W 2024 r. (TERMIN POPRAWKOWY)

20 sierpnia 2024 r. – część pisemna

21 sierpnia 2024 r. – część ustna