Aktualności

98 postów

Funkcjonowanie szkoły od 1.03 – 14.03.2021

Od poniedziałku 1 marca 2021r. do 14 marca 2021r. zostają przedłużone, zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek w województwie śląskim. Zajęcia prowadzone będą […]

Zajęcia od 15.02.2021

Od poniedziałku 15 lutego 2021r. do 26 lutego 2021r obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zajęcia prowadzone będą zdalnie.W szkole będą prowadzone zajęcia praktyczne zgodnie z planem w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne u pracodawców. Na terenie szkoły pełni dyżur biblioteka oraz pedagog i […]

Finał z głową

Jak co roku nasi nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły włączyli się w akcję WOŚP, dzięki zaangażowaniu pani Agnieszki Thiel koordynatorki WOŚP- u oraz opiekunów samorządu uczniowskiego udało się w tym roku pobić rekord i uzbierać aż 943,79 Finał z głową – takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez […]

Zajęcia od 1-14 .02.2021

Od poniedziałku 1 lutego 2021r. do 14 lutego 2021r obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zajęcia prowadzone będą zdalnie. W szkole będą prowadzone zajęcia praktyczne zgodnie z planem w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne u pracodawców. Na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych […]

Ranking Perspektywy 2021

27.01.2021. Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY już po raz XXIII ogłosiła wyniki najnowszego rankingu szkół w Polsce – Perspektywy 2021. Nasze Technikum nr 4 im. Hanny i Kazimierza Wejchertów ponownie znalazło się w gronie najlepszych szkół w Polsce otrzymując tytuł srebrnej szkoły. W rankingu brane są wyniki szkoły na egzaminach maturalnych , […]

Organizacja zajęć od 18.01.2021

Od poniedziałku, 18 stycznia do 31 stycznia 2021r zajęcia będą się odbywały na takich zasadach jak przed feriami. W szkole będą prowadzone zajęcia praktyczne zgodnie z planem w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Będą także realizowane konsultacje dla maturzystów. Pozostałe zajęcia realizowane będą na odległość.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA I POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH

W trakcie trwania ferii zimowych (4- 15 .01.2021) czynna jest Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach przy ul. Andersa 16, do której można zgłaszać się pod numerem telefonu 32 227 23 92 lub 513 032 811 w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30). Dodatkowo na okres ferii uruchomiony został przez Poradnię telefon alarmowy 513 032 812 dedykowany do kontaktu z psychologiem lub pedagogiem, umożliwiający […]

Razem na Święta

Szkoła dołączyła do akcji MEN ” Razem na Święta” W ramach tej akcji, której celem jest udzielenie wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych w naszej szkole przygotowano na warsztatach szkolnych drobne upominki świąteczne i obdarowano nimi osoby samotne, chore lub potrzebujące oraz zorganizowano […]