Aktualności

73 postów

Terminy na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

wystawianie ocen do 19.06.2020r konferencja klasyfikacyjna 22.06.2020r. przesyłanie do dyrektora szkoły wniosków o egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy do 22.06.2020 do godz. 13.00 Procedura egzaminów w zakładce : o szkole – dokumenty egzaminy klasyfikacyjne 23 -25.06.2020r. rozdanie świadectw 26.06.2020r. egzaminy poprawkowe 24-28.08.2020r.

Tablety dla uczniów

Gmina Miasta Tychy otrzymała dofinansowanie  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup tabletów oraz Internetu mobilnego dla uczniów  tyskich placówek, w celu wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Zdalna Szkoła. W ramach tego projektu szkoła otrzymała i użyczyła uczniom 3 tablety Qualcore1027.

Informacja o zajęciach od 25.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w okresie  od  dnia  25 maja  2020r.  do  dnia  7 czerwca  2020r. szkoła w dalszym ciągu  realizuje nauczanie  z wykorzystaniem metod i technik […]

Informacja dla byłych pracowników szkoły

W związku z pandemią wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego wraz z decyzją prosimy przesłać do szkoły pocztą w terminie od 11 maja 2020 r do 12 czerwca 2020 r. W wyjątkowych sytuacjach, z zachowaniem środków ostrożności, wnioski i decyzje można składać osobiście w szkole. Możliwość przyjęcia dokumentów jest od poniedziałku […]

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE NA CZAS PANDEMII

Szanowni Państwo, Ze względu na wprowadzenie w kraju stanu epidemii działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pozostaje ograniczona. Do dnia 24 maja Poradnia nie przyjmuje dzieci i młodzieży na wizyty diagnostyczne, zawieszone są wszystkie zajęcia terapeutyczne oraz spotkania grupowe, a także osobiste konsultacje indywidualne. Nieczynny dla interesantów pozostanie także sekretariat. Zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem ppp@oswiata.tychy.pl , […]

Zawieszenie zajęć i opieki w szkołach, przedszkolach i żłobkach zostało przedłużone do 24 maja.

Matury rozpoczną się 8 czerwca (potrwają do 29 czerwca). Będą to tylko matury pisemne, bez części ustnej. Wyniki matur mniej więcej do 11 sierpnia. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca.  Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają […]