Rekrutacja rok szkolny 2024 2025

Rekrutacja do klas po szkole podstawowej

Technikum nr 4 (5-letnie)

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2    (3 –letnia)

INFORMACJA O REKRUTACJI

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Tychach będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej https://slaskie.edu.com.pl/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół . Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?

Harmonogram działań:

1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

 • wybierz więcej niż jeden oddział ( im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
 • zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów i ilość miejsc w oddziale

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

 • w Internecie na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,
 • jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,
 • wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał.
 • wniosek można także przesłać do szkoły elektronicznie – wymagane podpisy elektroniczne opiekunów
 • na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole
 • zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.
UWAGA ! PAMIĘTAJ !
Wniosek tylko wypełniony, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.
Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) – obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz w szkole),
 • zaświadczenie o
  praktyce – dotyczy kandydatów, którzy podpisują umowy o odbywaniu
  szkolenia praktycznego u pracodawcy jako o młodociani pracownicy

Informacja o oddziałach, terminach składania dokumentów, podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych , sposobach punktacji, będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w regulaminie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji 2024/2025

Strona naboru elektronicznego