Rodzice

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Drodzy Rodzice,


Ze względu na fakt, że zarówno Dyrektorzy szkół, jak i Rada Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania umów ubezpieczenia grupowego w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) będzie możliwe tylko w formie indywidualnej. Państwo zawieracie umowę zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami każdego z Was
Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, wybierając jeden z sześciu dostępnych wariantów:
https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/27474
Zalety indywidualnego ubezpieczenia NNW:
– Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. W ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci. Polisa przychodzi na maila. Rodzic sam
dokonuje płatności i zaznacza wszystkie niezbędne zgody. Dodatkowo może też wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co może być potrzebne podczas odbywania praktyk szkolnych.
– Przystępując do ubezpieczenia przy pomocy w/w linku rodzice uczniów zapłacą składkę o 10 % niższą, niż składka standardowa (Kod Opiekuna dający rabat to 27474) .
– Pomoc przy zawarciu ubezpieczenia, jak również zgłaszaniu szkody zapewnia Państwu dedykowany Opiekun polisy

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci
i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę lub wypoczynek zagraniczny. Konieczność ubezpieczenia ucznia może być także warunkiem dopuszczenia ucznia na praktykę zawodową przez pracodawcę.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2021/2022

l.pImię   NazwiskoFunkcjaOddelegowany z klasykontakt
1.Monika KwaśniewiczPrzewodniczący Rady Rodziców3MG638609167
2Mirosława Siedlaczekz-ca przewodniczącego3BAG501310757
3Monika TomaszewskaCzłonek prezydium1bf
4Iwona SarnaCzłonek prezydium2BP
5Mariusz LuberdaCzłonek prezydium1B

Komisja Rewizyjna:
Agata Paździorek3BPCzłonek komisji
Anna Racut3BAGCzłonek komisji

Informacje dla rodziców

Kalendarz roku szk.2021/2022 w ZS nr 5 w Tychach  i informacje dla opiekunów

1.      

Zebranie rodziców  z wychowawcami

 8 września 2021 godz.17.00

2.      

Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców

15 września 2021 godz. 17.30

3.      

Spotkanie Prezydium R.R. z pracownikami szkoły

   14 października 2021 godz. 10.00

4.      

Koniec I semestru w klasach IV.  Konferencja klasyfikacyjna

10 grudnia 2021  godz. 14.30

5.      

Zebranie rodziców  z wychowawcami klas

15 grudnia 2021 godz. 17.00

6.      

Spotkanie wigilijne R.R. z pracownikami szkoły

 22 grudnia  2021 godz. 12.00

7.      

Zimowa przerwa świąteczna

       23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022r.

8.      

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej     I okres

 21 stycznia 2021 godz. 15.15

9.      

Koniec I semestru

23 stycznia 2022r.

10.   

Ferie zimowe:

14 – 27 luty 2022.

11.   

Zebranie rodziców  z wychowawcami klas

23 marca 2022r. godz. 17.00

12.   

Wiosenna przerwa świąteczna

14- 19 kwietnia 2022r.

13.   

Koniec roku klas maturalnych

29 kwietnia 2022r.

14.   

Zebranie rodziców z wychowawcami klas

25 maja 2022r. godz. 17.00

15.   

Konferencja Rady Pedagogicznej klasyfikacyjna po II semestrze

 20 czerwca godz. 12.00

16.   

Koniec roku szkolnego

24 czerwca 2022r.

17.   

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2022r

Kontakt z osobami funkcyjnymi:

Dyrektor

mgr Marek Wac

Wicedyrektor

mgr Jolanta Blachowska

Wicedyrektor

mgr Grzegorz Balsam

Psycholog Pedagog   

mgr Eliza Angerstein

mgr Ewa Musik

Pedagog                          mgr Agnieszka Ludynia

poniedziałek

15.00 -16.00

środa

15.00 -16.00

czwartek

15.00 – 16.00

środa

15.00 – 16.00

wtorek

14.30 – 16.00

  • Sekretariat szkoły czynny codziennie od 7.30 do 15.30     032 2275799  ,032 2273733    513032864   
  • Informacje o ocenach, frekwencji uczniów oraz informacje od wychowawcy można uzyskać z dziennika elektronicznego :vulcan.net.pl/tychy by się zalogować trzeba podać email  wychowawcy klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 zarządzone przez dyrektora: na  podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego: dla Technikum nr 4 i Branżowej Szkoła I stopnia nr 2

·       14 października 2021r. Dzień Edukacji Narodowej

·       23 marca 2022r. – Dzień otwarty szkoły

·       4 maja 2022r. – Egzamin Maturalny

·       5 maja 2022r. – Egzamin Maturalny

·       6 maja 2022r. – Egzamin Maturalny

·       1 czerwca 2022r.  Szkolny Dzień Sprawności

            Propozycja odrobienia dnia 12.11.2021 w sobotę 6.11 2021 – za zgodą organu prowadzącego

  • Ubezpieczenie NNW uczniów: InterRisk TU S.A Polisa indywidualna jako samodzielny zakup w trybie online.czyli zakup z podanego linku https://klient.interrisk.plEduPLusOnline?u=lwmd4zhzzx   przystąpienie do ubezpieczenia do dnia 26.09.2021r.
  • Więcej informacji o ubezpieczeniu NNW w zakładce „dla ucznia” – „ubezpieczenie uczniów”
  • Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring.
  • Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz wychodzenia poza teren szkoły. 
  • Na lekcjach zakaz używania telefonów komórkowych.
  • Składka na Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 5 w Tychach wynosi 10 zł na semestr

 Bank Santander 92 1090 1652 0000 0001 4437 8141

 

  •  

BIBLIOTECZKA RODZICA

Wychowanie do życia w rodzinie