Rodzice

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2020/2021

l.pImię   NazwiskoFunkcjaOddelegowany z klasykontakt
1.Monika KwaśniewiczPrzewodniczący Rady Rodziców2MG638609167
2Mirosława Siedlaczekz-ca przewodniczącego2BAG501310757
3Justyna TomaszewskaCzłonek prezydium2AMP
4Artur KopecCzłonek prezydium1up
5Olga BartosiewiczCzłonek prezydium3u
6Danuta OlejarzCzłonek prezydium2fg

Informacje dla rodziców

SKŁADKA NA KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców ustaliła składkę na Radę Rodziców w kwocie 10 zł od ucznia na semestr

numer konta Rady Rodziców: BANK SANTANDER 92 1090 1652 0000 0001 4437 8141

– TERMINY

1.       

Zebranie rodziców  z wychowawcami

14 września 2020 godz.17.00

2.       

Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców

14 września 2020 godz. 17.30

3.       

Spotkanie Prezydium R.R. z pracownikami szkoły

   14 października 2020 godz. 10.00

4.       

Koniec I semestru w klasach IV

11 grudnia 2020

5.       

Zebranie rodziców  z wychowawcami klas

16 grudnia 2020 godz. 17.00

6.       

Spotkanie wigilijne R.R. z pracownikami szkoły

 22 grudnia  2020 godz. 12.00

7.       

Zimowa przerwa świąteczna

       23 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021r.

8.       

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej     I okres

 27 stycznia 2021 godz. 15.15

9.       

Koniec I semestru

29 stycznia 2021r.

10.    

Ferie zimowe:

1 -14 luty 2021

11.    

Zebranie rodziców  z wychowawcami klas

24 marca 2021r. godz. 17.00

12.    

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021r.

13.    

Koniec roku klas maturalnych

30 kwietnia 2021r.

14.    

Zebranie rodziców z wychowawcami klas

26 maja 2021r. godz. 17.00

15.    

Konferencja Rady Pedagogicznej klasyfikacyjna po II semestrze

 21 czerwca godz. 12.00

16.    

Koniec roku szkolnego

25 czerwca 2021r.

17.    

Ferie letnie

28 czerwca – 31 sierpnia 2021r

 • Sekretariat szkoły czynny codziennie od 7.30 do 15.30     
 • TELEFONY DO SZKOŁY   032 2275799  ,032 2273733    513032864      e-mail: zs5@oswiata.tychy.pl
 • Informacje o ocenach, frekwencji uczniów oraz informacje od wychowawcy można uzyskać z dziennika elektronicznego :vulcan.net.pl/tychy by się zalogować trzeba podać email  wychowawcy klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 zarządzone przez dyrektora: na  podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego: dla Technikum nr 4 i Branżowej Szkoła I stopnia nr 2

·        14 października 2020r. Dzień Edukacji Narodowej

·        25 marca 2021r. – Dzień otwarty szkoły

·        4 maja 2021r. – Egzamin Maturalny

·        5 maja 2021r. – Egzamin Maturalny

·        6 maja 2021r. – Egzamin Maturalny

·        1 czerwca 2021r.  Szkolny Dzień Sprawności

 

 • Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring.
 • Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz wychodzenia poza teren szkoły. Na lekcjach zakaz używania telefonów komórkowych.
 • Czasowo obowiązują w szkole obostrzenia zawarte w procedurze funkcjonowania szkoły w okresie Pandemii

Ubezpieczenie uczniów

    Rada Rodziców naszej Szkoły dokonała wyboru oferty na kolejny rok szkolny
dla naszych dzieci i młodzieży w kwestii tzw. „ubezpieczenia NW szkolnego”.

Rekomendację uzyskała oferta złożona przez Biuro Ubezpieczeniowe AMIGO Kostarz z siedzibą w Tychach ul. Budowlanych 59 pracujące w ogólnopolskiej sieci agencyjnej Bezpieczny.pl (Biuro ubezpieczało naszą młodzież w roku bieżącym i wcześniej).

Ubezpieczycielem ponownie będzie Towarzystwo Ubezpieczeniowe GENERALI S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie w okresie: 01.09.2020 – 31.08.2021 r.

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z obostrzeń dot. zabezpieczenia przed Covid, obowiązujące zakazy i nakazy Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN
i MZdr. w przedmiotowej kwestii, Rada Rodziców naszej Szkoły zdecydowała o przyjęciu optymalnie najkorzystniejszej ochrony ubezpieczeniowej – uwzględniając przy tym również najbezpieczniejsze procedury przystąpienia do ochrony ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy, że Rodzice lub pełnoletni Uczniowie będą mogli przystąpić do ubezpieczenia w następujący sposób;

1. Polisa indywidualna jako samodzielny zakup w trybie online czyli zakup z podanego linku https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20042

Uwaga!! Aby rozpocząć zakup ubezpieczenia proszę przygotować sobie dane osobowe swoje i nr pesel Dziecka.

PODAJĘ KOLEJNE KROKI:

 1. Do zakupu przejść bezpośrednio z linku lub skopiować go do przeglądarki. Jeśli nie kupujecie Państwo z bezpośrednio z linku to wypełniając „Formularz …” numer trzeba będzie wpisać „z palca”. W podstawie każdego wariantu znajduje się przycisk „Kup teraz”.
 2. Kolejny krok przy wypełnianiu „Formularz zgłoszeniowy” zaznaczacie Państwo „Chcę kupić nowe ubezpieczenie” (nie zaznaczamy „Chce kontynuować aktywne ubezpieczenie”).
 3. Tu znajdują się dokumenty z którymi warto się zapoznać. Jeśli wykonali Państwo tę czynność, to proszę kliknąć w przycisk „Ta”
 4. Kolejny krok: należy 2-krotnie wpisać adres email. Jest to o tyle bardzo ważne, że na podany adres otrzymacie Państwo wszelkie dokumenty wraz  z polisą.
 5. Kolejne kroki są opisane. Proszę postępować zgodnie z nimi.
 6. Zgody na przetwarzanie danych są niezbędne, ale nie ma potrzeby aby 

      obowiązku zaznaczanie zgód marketingowych.

Bardzo ważne: z uwagi na termin wykonajcie Państwo najlepiej płatność „Zapłać teraz”. System przeniesie operację na stronę z logami banków. Wybierzcie z kontem do płatności, a dane do przelewu zaciągną się bezpośrednio.

Kliknięcie w „Zapłać później” spowoduje, że dane do przelewu trzeba będzie wpisać samodzielnie. Polisa po chwili jest na emailu.

Załączony link i użycie Kodu 20042 gwarantuje obniżenie Państwu składki o 10% w każdym dowolnym wariancie (dla każdego innego Państwa Dziecka, również z poza naszej szkoły).

WAŻNE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU:

 1. W każdym dostępnym dla Państwa wariancie – jest ich 6 – zakres ochrony, rodzaje świadczeń oraz podane w limity do wykorzystania są podane do wyczerpania pełnych kwot. Zróżnicowanie składki wynika jedynie ze zróżnicowania wysokości tych kwot.
 2. Zakres działania ochrony ubezpieczeniowej: 365 dni w roku, 24 godz./dobę, za zdarzenia wypadkowe na całym Świecie.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa również w ramach uprawiania pozaszkolnego sportu wyczynowego (zapis: §2 pkt. 33)

                 (lekkoatletyka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, siatkówka, sporty walki, …)

 • Brak obowiązku usztywniania szyną gipsową lub ortezą po zwichnięciach

i skręceniach stawów np. skokowego czy kolanowego.

 • Zwrot / refundacja kosztu pierwszej wizyty lekarza specjalisty po powstaniu urazu w wyniku wypadku (zapis: § 4 pkt. 7b)
 • W podstawowej ochronie ugryzienie przez kleszcza: zwrot kosztów wizyt lekarskich (do 500 zł.), badań laboratoryjnych na boleriozę (do 500 zł.) oraz zaleconej antybiotykoterapii (kolejne 500 zł.) (zapis: §4 pkt. 10)
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu po NW już za 1 dzień – (zapis: §2 pkt. 14),       

a w przypadku leczenia choroby po 5 dniach.

 • Świadczenie za zdiagnozowanie poważnego zachorowania: aż 10 poważnych zachorowań, w tym: cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, choroby nowotworowe, itp. (zapis; §2 pkt. 15)
 • Brak podlimitów w przypadku potrzeby leczenia lub rehabilitacji oraz utraty lub „naprawy / odbudowy” zębów stałych. Kwotę za świadczenie Rodzic może wykorzystać w całości nawet na jedno zdarzenie.
 • Refundacja niezbędnych operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpeceń powstałych w wyniku NW oraz niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza (zapis: § 4 pkt 7b)
 • Możliwość wniesienia roszczenia odszkodowawczego w dwojaki sposób:        zgłoszenie elektroniczne lub zgłoszenie standardowe (pocztą).
 • Roszczenie można wnieść już następnego dnia po zdarzeniu (wypadku) – bez konieczności czekania do zakończenia leczenia.
 • NOWOŚĆ: Ochrona COVID-19: w przypadku zdiagnozowania koronawirusa                     i konieczności hospitalizacji Ubezpieczyciel wypłaci:
 • świadczenie podstawowe według Tabeli świadczeń (powyżej) – wymóg minimum  2-dniowej hospitalizacji.
 • świadczenie dodatkowe: za pobyt na OIOM (podwojenie stawki podstawowej)
 • Zwrot poniesionych kosztów niewykorzystanej wycieczki … – wg. § 4 pkt.11 owu
 • Pomoc psychologiczna – wg. § 4 pkt.12 owu
 • Wsparcie Opiekuna polisy przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej (bez  potrzeby często uciążliwego kontaktu poprzez infolinie)

Ad.3.    Linki

Ogólne warunki ubezpieczenia:               https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Tabela urazów i uszczerbków:                 https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny


REGULAMIN  RADY RODZICÓW

Potrzebujesz pomocy ?

Miasto Tychy przyłączyło się do Ogólnodostępnej Kampanii Społecznej dla rodzin „#Nierozerwalni” w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Twórcy kampanii pragną dotrzeć do jak najszerszej grupy rodzin z materiałem edukacyjnym o budowaniu więzi w rodzinie.
Wszyscy wiemy, że to rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym dziecko przebywa i to rodzina kształtuje jego postawy i zachowania. Więzi rodzinne są podstawowym czynnikiem chroniącym młodych ludzi przed podejmowaniem zachowań  ryzykownych.

Rozumiejąc wagę tematu zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony kampanii i zapoznania się z bardzo ciekawymi materiałami:  http://nierozerwalni.org/

BIBLIOTECZKA RODZICA

Wychowanie do życia w rodzinie