Rodzice

PREZYDIUM   RADY  RODZICÓW   Zespołu Szkół nr 5 w Tychach  2022/2023

l.pImię   NazwiskoFunkcjaOddelegowany z klasykontakt
1.Katarzyna ChmielPrzewodniczący Rady Rodziców1B516913879
2Monika Tomaszewska Kijasz-ca przewodniczącego1f505148456
3Mariusz LuberdaCzłonek prezydium2B509833759
4Monika KwaśniewiczCzłonek prezydium4MG698609167
5Mirosława SiedlaczekCzłonek prezydium4BAG501310757

Komisja Rewizyjna:

1Michał LeszczyńskiCzłonek komisji1A519407054
2Agata PaździorekCzłonek komisji4BP516191527

Informacje dla rodziców

Kalendarz roku szk.2022/2023 w ZS nr 5 w Tychach  i informacje dla opiekunów

1.      

Zebranie rodziców  z wychowawcami

 14 września 2022 godz.17.00

2.      

Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców

14 września 2022 godz. 17.30

3.      

Obchody Jubileuszu 60 lecia szkoły

   14 października 2022 godz. 11.00

4.      

Koniec I semestru w klasach IV.  Konferencja klasyfikacyjna

14 grudnia 2022  godz. 14.30

5.      

Zebranie rodziców  z wychowawcami klas

14 grudnia 2022 godz. 17.00

6.      

Spotkanie wigilijne R.R. z pracownikami szkoły

 22 grudnia  2022 godz. 12.00

7.      

Zimowa przerwa świąteczna

       23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023r.

8.      

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej     I okres

 11 stycznia 2023 godz. 15.15

9.      

Koniec I semestru

13 stycznia 2023r.

10.   

Ferie zimowe:

16 – 30 stycznia 2023.

11.   

Zebranie rodziców  z wychowawcami klas

15 marca 2023r. godz. 17.00

12.   

Wiosenna przerwa świąteczna

6- 11 kwietnia 2023r.

13.   

Koniec roku klas maturalnych

28 kwietnia 2023r.

14.   

Zebranie rodziców z wychowawcami klas

24 maja 2023r. godz. 17.00

15.   

Konferencja Rady Pedagogicznej klasyfikacyjna po II semestrze

 19 czerwca godz. 12.00

16.   

Koniec roku szkolnego

23 czerwca 2023r.

17.   

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2023r

Kontakt z osobami funkcyjnymi:

Dyrektor

mgr Marek Wac

Wicedyrektor

mgr Jolanta Blachowska

Wicedyrektor

mgr Grzegorz Balsam

Psycholog Pedagog   

mgr Eliza Angerstein

mgr Ewa Musik

Pedagog                          mgr Agnieszka Ludynia

wtorek

15.00 -16.00

środa

15.00 -16.00

czwartek

15.00 – 16.00

środa

15.00 – 16.00

Piątek

14.30 – 16.00

 • Informacje o ocenach, frekwencji uczniów oraz informacje od wychowawcy można uzyskać z dziennika elektronicznego :vulcan.net.pl/tychy by się zalogować trzeba podać email  wychowawcy klasy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 zarządzone przez dyrektora: na  podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego: dla Technikum nr 4 i Branżowej Szkoła I stopnia nr 2

 

·       14 października 2022r. Dzień Edukacji Narodowej

·       22 marca 2023r. – Dzień otwarty szkoły

.       2 maja – Dzień Flagi Państwowej

·       4 maja 2023r. – Egzamin Maturalny

·       5 maja 2023r. – Egzamin Maturalny

·       8 maja 2023r. – Egzamin Maturalny

·       1 czerwca 2023r.  Szkolny Dzień Sprawności

            Propozycja odrobienia dnia 31.10.2022 w sobotę 22.10 2022 – za zgodą organu prowadzącego

 • Ubezpieczenie NNW uczniów: Ze względu na fakt, że zarówno Dyrektorzy szkół, jak i Rada Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania umów ubezpieczenia grupowego w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) będzie możliwe tylko w formie indywidualnej. Państwo zawieracie umowę zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami każdego z Was.
  – Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. W ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci. Polisa przychodzi na maila. Rodzic samdokonuje płatności i zaznacza wszystkie niezbędne zgody. Dodatkowo może też wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co może być potrzebne podczas odbywania praktyk szkolnych.
 • Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, wybierając jeden z sześciu dostępnych wariantów:
  https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/27474
 • – Przystępując do ubezpieczenia przy pomocy w/w linku rodzice uczniów zapłacą składkę o 10 % niższą, niż składka standardowa (Kod Opiekuna dający rabat to 27474) .Pomoc przy zawarciu ubezpieczenia, jak również zgłaszaniu szkody zapewnia Państwu dedykowany Opiekun polisy
 • Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring.
 • Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz wychodzenia poza teren szkoły. 
 • Na lekcjach zakaz używania telefonów komórkowych.
 • Składka na Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 5 w Tychach wynosi 10 zł na semestr

 Bank Santander 92 1090 1652 0000 0001 4437 8141

 

 •  

BIBLIOTECZKA RODZICA

Wychowanie do życia w rodzinie