Kursy

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

Zespół Szkół nr 5 w Tychach ogłasza nabór na kursy kwalifikacyjne zawodowe umożliwiające zdanie egzaminu zawodowego i otrzymanie zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji w zawodach:

Operator obrabiarek skrawających 722307 (650 godz.) – kwalifikacja:

 • MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Monter izolacji budowlanych 712401 (650 godz.)– kwalifikacja:

 • BD.07. Wykonywanie izolacji budowlanych

Murarz-tynkarz 711204 (610 godz.)– kwalifikacja:

 • BD.14 .Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie 712905 – kwalifikacja:

 • BD.04. wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Fryzjer 514101 (651 godz.)– kwalifikacja:

 • AU. – wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Technik architektury krajobrazu 314202 (680 godz.)– kwalifikacje:

 • RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
 • RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Technik budownictwa 311204 (570 godz.)– kwalifikacje:

 • BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
 • kosztorysów

Technik mechanik 311504 (760 godz.)– kwalifikacje:

 • MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MG.44. organizacja i nadzorowanie procesów produkcji

Zajęcia odbywać będą się w trybie zaocznym (piątek, sobota, niedziela). Początek zajęć zostanie ustalony po stworzeniu grupy chętnych.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Źródłem finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest subwencja oświatowa (dla uczestników kursy bezpłatne).

INFORMACJE I ZAPISY:

Zespół Szkół nr 5 – Warsztaty Szkolne

Ul. Grota Roweckiego 10 a, 43-100 Tychy

Tel. 32/ 227 22 52 , 32/ 227 37 33

E-mail.   [email protected]

Osoba odpowiedzialna: mgr Ewelina Wałach