Liga klas

EDYCJA 2023/2024

Cele Szkolnej Ligi Klas:

1. Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działanie.

2. Motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce oraz rozwoju zainteresowań i uzdolnień.

3. Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

4. Wdrażanie do zdrowej i uczciwej rywalizacji.

Regulamin Ligi Klas

Aktualne wyniki Ligi Klas

Wyniki współzawodnictwa klas 

Rok szkolny 2021/22

I miejsce klasa 3AMP 542 pkt

II miejsce klasa 1B 381 pkt.

III miejsce klasa 1AM 290 pkt.

Rok szkolny 2020/21

I miejsce – klasa 2AMP – 288pkt.

II miejsce – klasa 2BAG – 194 pkt.

III miejsce – klasa 2MG – 162 pkt.

Rok szkolny 2019/2020

 I miejsce –  klasa 1AMP – 582 pkt.

II miejsce –  klasa 1BAG – 512 pkt

III miejsce – klasa 1BP- 396 pkt

Rok szkolny 2018/2019

 I miejsce –  klasa 3B – 563 pkt.

II miejsce –  klasa 2BM – 412 pkt

III miejsce – klasa 2bf- 304 pkt

Rok szkolny 2017/2018

 I miejsce –  klasa 2B – 908 pkt.

II miejsce –  klasa 3B – 681 pkt

III miejsce – klasa 1B- 356 pkt

Rok szkolny 2016/2017

 I miejsce –  klasa 1B – 917 pkt.

II miejsce –  klasa 2B – 587 pkt

III miejsce – klasa 1AM – 433 pkt

Rok szkolny 2015/2016

I miejsce –  klasa 1B – 615 pkt.

II miejsce –  klasa 3AB – 464 pkt

III miejsce – klasa 1AM – 401 pkt

Rok szkolny 2014/2015r

I miejsce –  klasa 3B – 850 pkt.

II miejsce –  klasa 2AB – 622 pkt

III miejsce – klasa 3f – 464 pkt

Rok szkolny 2013/2014

I miejsce –  klasa 2B – 588 pkt.

II miejsce –  klasa 3B – 326pkt

III miejsce – klasa 2f- 263pkt

Rok szkolny 2012/2013

I miejsce – klasa 3B – 485 pkt.

II miejsce –  klasa 1B – 395 pkt.

III miejsce –  klasa 2A – 240 pkt.