Dzienne Archiwa: 13 marca, 2021

1 posta

Funkcjonowanie szkoły od 15-28 marca 2021r.

Od poniedziałku 15 marca 2021r. do 28 marca 2021r. zostają przedłużone, zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,zajęcia dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek w województwie śląskim. Zajęcia prowadzone […]