Funkcjonowanie szkoły od 1.03 – 14.03.2021

Od poniedziałku 1 marca 2021r. do 14 marca 2021r. zostają przedłużone, zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek w województwie śląskim. Zajęcia prowadzone będą zdalnie.
W szkole będą prowadzone zajęcia praktyczne zgodnie z planem w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne u pracodawców. Na terenie szkoły pełni dyżur biblioteka oraz pedagog i psycholog. Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 – 15.30.

Na terenie szkoły w dniach 3-5 marca 2021r. odbędą się próbne egzaminy dojrzałości.