Zajęcia od 15.02.2021

Od poniedziałku 15 lutego 2021r. do 26 lutego 2021r obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zajęcia prowadzone będą zdalnie.
W szkole będą prowadzone zajęcia praktyczne zgodnie z planem w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne u pracodawców. Na terenie szkoły pełni dyżur biblioteka oraz pedagog i psycholog. Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 – 15.30.