Podziękowania

Tyskie Schronisko dla Zwierząt przekazało podziękowania całej społeczności szkolnej za zorganizowanie zbiórki na rzecz podopiecznych.