Zajęcia od 1-14 .02.2021

Od poniedziałku 1 lutego 2021r. do 14 lutego 2021r obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zajęcia prowadzone będą zdalnie.
W szkole będą prowadzone zajęcia praktyczne zgodnie z planem w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne u pracodawców. Na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych.