„POZNAJ POLSKĘ”

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” młodzież naszej szkoły realizuje w dniach 29.11 – 1.12.2021 wyjazd naukowy śladami miejsc historycznych – Biskupin, Gniezno, Poznań, Rogalin i Kórnik. Wyjazd w 80% dofinansowany jest przez MEiN.