Rok z życia codziennego w Europie Środkowo – Wschodniej

To tytuł wielowątkowego przedstawienia badającego społeczne emocje, zwyczaje,  dążenia i aspiracje, których kształt zależy od umiejętności trafnego rozpoznania zastanej sytuacji społecznej i politycznej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „PRO EUROPA” ufundowało bilety wstępu dla 25 uczniów do Teatru Starego w Krakowie.