Spotkanie rodziców z wychowawcami klas

Zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach na spotkanie z wychowawcami klas. Spotkanie odbędzie się w szkole w poniedziałek 14 września 2020 r. o godzinie 17.00.

O godz. 17.30 odbędzie się w auli szkoły spotkanie dyrektora szkoły z przedstawicielami rodziców i opiekunów poszczególnych klas (Rada Rodziców)

Serdecznie zapraszamy