UBEZPIECZENIE

KOMUNIKAT nr 1

dot. Ubezpieczenia NW dzieci w kolejnym roku szkolnym.

Szanowni Państwo,

    Rada Rodziców naszej Szkoły dokonała wyboru oferty na kolejny rok szkolny
dla naszych dzieci i młodzieży w kwestii tzw. „ubezpieczenia NW szkolnego”.

Rekomendację uzyskała oferta złożona przez Biuro Ubezpieczeniowe AMIGO Marek Kostarz z siedzibą w Tychach ul. Budowlanych 59 pracujące w ogólnopolskiej sieci agencyjnej Bezpieczny.pl (Biuro ubezpieczało naszą młodzież w roku bieżącym i wcześniej).

Ubezpieczycielem ponownie będzie Towarzystwo Ubezpieczeniowe GENERALI S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie w okresie: 01.09.2020 – 31.08.2021 r.

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z obostrzeń dot. zabezpieczenia przed Covid, obowiązujące zakazy i nakazy Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN
i MZdr. w przedmiotowej kwestii, Rada Rodziców naszej Szkoły zdecydowała o przyjęciu optymalnie najkorzystniejszej ochrony ubezpieczeniowej – uwzględniając przy tym również najbezpieczniejsze procedury przystąpienia do ochrony ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy, że Rodzice lub pełnoletni Uczniowie będą mogli przystąpić do ubezpieczenia w następujący sposób;

1. Polisa indywidualna jako samodzielny zakup w trybie online czyli zakup z podanego linku https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20042

Uwaga!! Aby rozpocząć zakup ubezpieczenia proszę przygotować sobie dane osobowe swoje i nr pesel Dziecka.

PODAJĘ KOLEJNE KROKI:

 1. Do zakupu przejść bezpośrednio z linku lub skopiować go do przeglądarki. Jeśli nie kupujecie Państwo z bezpośrednio z linku to wypełniając „Formularz …” numer trzeba będzie wpisać „z palca”. W podstawie każdego wariantu znajduje się przycisk „Kup teraz”.
 2. Kolejny krok przy wypełnianiu „Formularz zgłoszeniowy” zaznaczacie Państwo „Chcę kupić nowe ubezpieczenie” (nie zaznaczamy „Chce kontynuować aktywne ubezpieczenie”).
 3. Tu znajdują się dokumenty z którymi warto się zapoznać. Jeśli wykonali Państwo tę czynność, to proszę kliknąć w przycisk „Ta”
 4. Kolejny krok: należy 2-krotnie wpisać adres email. Jest to o tyle bardzo ważne, że na podany adres otrzymacie Państwo wszelkie dokumenty wraz  z polisą.
 5. Kolejne kroki są opisane. Proszę postępować zgodnie z nimi.
 6. Zgody na przetwarzanie danych są niezbędne, ale nie ma potrzeby aby 

      obowiązku zaznaczanie zgód marketingowych.

Bardzo ważne: z uwagi na termin wykonajcie Państwo najlepiej płatność „Zapłać teraz”. System przeniesie operację na stronę z logami banków. Wybierzcie z kontem do płatności, a dane do przelewu zaciągną się bezpośrednio.

Kliknięcie w „Zapłać później” spowoduje, że dane do przelewu trzeba będzie wpisać samodzielnie. Polisa po chwili jest na emailu.

Załączony link i użycie Kodu 20042 gwarantuje obniżenie Państwu składki o 10% w każdym dowolnym wariancie (dla każdego innego Państwa Dziecka, również z poza naszej szkoły).

Koniecznym jest natomiast przystąpienie i opłacenie ubezpieczenia przed dniem 31.08.2020 z uwagi na fakt, iż trwająca polisa grupowa obowiązuje tylko do 31.08.2020.

Po tej dacie Państwa Dzieci a nasi Uczniowie nie będą posiadać skutecznej ochrony ubezpieczeniowej!!!

WAŻNE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU:

 1. W każdym dostępnym dla Państwa wariancie – jest ich 6 – zakres ochrony, rodzaje świadczeń oraz podane w limity do wykorzystania są podane do wyczerpania pełnych kwot. Zróżnicowanie składki wynika jedynie ze zróżnicowania wysokości tych kwot.
 2. Zakres działania ochrony ubezpieczeniowej: 365 dni w roku, 24 godz./dobę, za zdarzenia wypadkowe na całym Świecie.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa również w ramach uprawiania pozaszkolnego sportu wyczynowego (zapis: §2 pkt. 33)

                 (lekkoatletyka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, siatkówka, sporty walki, …)

 • Brak obowiązku usztywniania szyną gipsową lub ortezą po zwichnięciach

i skręceniach stawów np. skokowego czy kolanowego.

 • Zwrot / refundacja kosztu pierwszej wizyty lekarza specjalisty po powstaniu urazu w wyniku wypadku (zapis: § 4 pkt. 7b)
 • W podstawowej ochronie ugryzienie przez kleszcza: zwrot kosztów wizyt lekarskich (do 500 zł.), badań laboratoryjnych na boleriozę (do 500 zł.) oraz zaleconej antybiotykoterapii (kolejne 500 zł.) (zapis: §4 pkt. 10)
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu po NW już za 1 dzień – (zapis: §2 pkt. 14),       

a w przypadku leczenia choroby po 5 dniach.

 • Świadczenie za zdiagnozowanie poważnego zachorowania: aż 10 poważnych zachorowań, w tym: cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, choroby nowotworowe, itp. (zapis; §2 pkt. 15)
 • Brak podlimitów w przypadku potrzeby leczenia lub rehabilitacji oraz utraty lub „naprawy / odbudowy” zębów stałych. Kwotę za świadczenie Rodzic może wykorzystać w całości nawet na jedno zdarzenie.
 • Refundacja niezbędnych operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpeceń powstałych w wyniku NW oraz niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza (zapis: § 4 pkt 7b)
 • Możliwość wniesienia roszczenia odszkodowawczego w dwojaki sposób:        zgłoszenie elektroniczne lub zgłoszenie standardowe (pocztą).
 • Roszczenie można wnieść już następnego dnia po zdarzeniu (wypadku) – bez konieczności czekania do zakończenia leczenia.
 • NOWOŚĆ: Ochrona COVID-19: w przypadku zdiagnozowania koronawirusa                     i konieczności hospitalizacji Ubezpieczyciel wypłaci:
 • świadczenie podstawowe według Tabeli świadczeń (powyżej) – wymóg minimum  2-dniowej hospitalizacji.
 • świadczenie dodatkowe: za pobyt na OIOM (podwojenie stawki podstawowej)
 • Zwrot poniesionych kosztów niewykorzystanej wycieczki … – wg. § 4 pkt.11 owu
 • Pomoc psychologiczna – wg. § 4 pkt.12 owu
 • Wsparcie Opiekuna polisy przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej (bez  potrzeby często uciążliwego kontaktu poprzez infolinie)

Ad.3.    Linki

Ogólne warunki ubezpieczenia:               https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Tabela urazów i uszczerbków:                 https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny