WYBRANE SYMULACJE NUMERYCZNE KOMPOZYTÓW O WEWNĘTRZNEJ STRUKTURZE KRATOWEJ

KOLEJNE DUŻE OSIĄGNIECIE NASZEGO UCZNIA Karol Hachuła – uczeń trzeciej klasy Zespołu Szkół nr 5 w klasie o profilu technik mechanik – obsługa maszyn CNC, bada, pisze oraz publikuje wyniki swojej pracy na Politechnice Śląskiej

WYBRANE SYMULACJE NUMERYCZNE KOMPOZYTÓW O WEWNĘTRZNEJ STRUKTURZE KRATOWEJ

KAROL HACHUŁA

Technikum nr 4 imienia Hanny i Kazimierza Wejchertów w Zespole Szkół nr 5 w Tychach, Technik Mechanik, Obróbka Metali CNC, semestr VI

Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Wacław Kuś, Prof. PŚ ​

Artykuł poświęcony jest analizie numerycznej materiałów ze wzmocnieniami strukturami kratowymi. Modele elementów ze strukturą kratową zostały zaprojektowane za pomocą oprogramowania CAD, Autodesk Fusion 360. Następnie były analizowane z użyciem Metody Elementów Skończonych (MES) w oprogramowaniu Hexagon (MSC)Apex. Wyniki symulacji numerycznych modeli zostały porównane ze sobą dla różnych konfiguracji struktury kratowej.

(tekst Tomasz Mościpan)