Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzana w nowych terminach określonych przez MEN. Po opublikowaniu nowych terminów harmonogram rekrutacji w systemie zostanie zaktualizowany.