Realizowany projekt UE

Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół nr 5

„Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości”

VET-2022-1-PL01-KA122-VET- 000072783

Staże zawodowe: 05.05.2024r. – 25.05.2024r.

Schkeuditz, Germany.

Wysokość pozyskanych środków dofinansowania dla szkoły z FRSE:  181 160.40 zł