Nagroda

W tym trudnym okresie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej pani Katarzyna Strojna – Wojewoda otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Tychy. Serdecznie gratulujemy