Inżynierowie Przyszłości

Karol Kończal z Zespołu Szkół nr 5 w Tychach – Tyska Budowlanka, pod opieką pana Tomasza Mościpana, realizuje badania, których celem jest zmierzenie wytrzymałości struktur kratowych, które samodzielnie modeluje, a następnie drukuje na drukarce 3D⚙️. Ogromnie cieszymy się, że w ramach projektu do tej pory udało się zbudować szkolne stanowisko badawcze 🗜w skład, którego wchodzi siłomierz zakupiony z grantu, jaki panowie otrzymali właśnie w ramach programu Inżynierowie Przyszłości!

💪 Dzięki takim projektom jeszcze mocniej czujemy, że nasz program umożliwia Wasz rozwój!