2018.11.11 – „Narodowe Święto Niepodległości. Niepodległa” w Tychach

   Miejskie obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości – z naszym udziałem – rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach. Ks. proboszcz Janusz Lasok podkreślał wartość wolności, jako źródło pokoju i radości, które powinny towarzyszyć Polakom na co dzień. Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz uczestników obchodów – wraz z orkiestrą KWK Piast – pod Urząd Miasta Tychy, gdzie Prezydent Miasta p. Andrzej Dziuba odsłonił Pomnik Niepodległości. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że służyć Ojczyźnie można na wiele sposobów, w przeszłości walcząc, a dzisiaj pracując na wszystkich polach życia. Obchody zakończyły się po uroczystym złożeniu kwiatów przez przybyłe delegacje miasta.   Nasza młodzięż tradycyjnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach miejskich i państwowych organizowanych w mieście.

   Poczet naszej szkoły stanowili uczniowie z klasy 2B, 3B i 2bf.  Młodzież brała udział w uroczystościach pod opieką  mgr Elżbiety Kozik.