#Zwolnieni z Teorii

Nasi zdolni uczniowie nadal w grze – losy grupy nadal się toczą. Kamil, Karol oraz Laura i Aleksandra działają. Niestety ich działania psuje pandemia – ale robią co się da. Najważniejsze, że sami szlifują swoje kompetencje, a przede wszystkim zdobywają doświadczenie w organizowaniu projektów społecznych. O działaniach grupy można się dowiedzieć ze strony na FB #Nowe życie – Nowoczesny recykling. Jak do tej pory zorganizowali kilka przedsięwzięć. Pozyskali partnerów projektu. Zorganizowali spotkanie z twórcą nowoczesnych przedmiotów pozyskanych ze zużytych części. Czekamy z niecierpliwością na dalsze działania. GRATULUJEMY

https://www.facebook.com/Nowe-%C5%BBycie-Nowoczesny-Recykling-104706264975314