Zawieszenie zajęć i opieki w szkołach, przedszkolach i żłobkach zostało przedłużone do 24 maja.

Matury rozpoczną się 8 czerwca (potrwają do 29 czerwca). Będą to tylko matury pisemne, bez części ustnej. Wyniki matur mniej więcej do 11 sierpnia.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca.  Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. 

Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.