Przegoń nudę!

Szanowni RodziceRusza Miejska Kampania Internetowa "PRZEGOŃ NUDĘ!" Chcemy w tej jakże innej rzeczywistości umocnić poczucie wspólnoty i solidarności. Naszym priorytetem jest budowanie dobrych relacji emocjonalnych, dbałośćo więzi rodzinne, a także dzielenie się własnym doświadczeniem w radzeniu sobie z nudą i monotonią. Chcemy publikować za Państwa zgodą na FB Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach udostępnione przez Państwa zdjęcia, filmiki oraz inne nadesłane materiały pokazujące Wasze dzieci oraz Was samych i innych bliskich w różnych formach aktywności (np. kulinarnej, zabawowej, ruchowej itp.).Liczy się kreatywność. Dzielcie się Państwo z Nami swoimi pomysłami i doświadczeniem przesyłając zdjęcia i inne materiały na adres ppp@oswiata.tychy.pl.Pamiętajcie, że zamieszczenie na poradnianym FB zdjęcia / filmiku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku przez wszystkie osoby obecne na zdjęciu lub nagraniu (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda dotyczy opiekuna prawnego). Wesprzyjcie Naszą kampanię. Chcemy, abyście Państwo byli z nami.Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach akcji jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach. Dane przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji akcji i publikowane przez rok, po czym zostaną usunięte. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez kontakt z organizatorem akcji, co będzie skutkowało usunięciem zdjęcia lub nagrania. Każda osoba posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Dodatkowych Informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela organizator lub Inspektor Ochrony Danych pod adresem:iod.ppp@oswiata.tychy.pl.

Opublikowany przez Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach Sobota, 4 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice
Rusza Miejska Kampania Internetowa „PRZEGOŃ NUDĘ!” Chcemy w tej jakże innej rzeczywistości umocnić poczucie wspólnoty i solidarności. Naszym priorytetem jest budowanie dobrych relacji emocjonalnych, dbałośćo więzi rodzinne, a także dzielenie się własnym doświadczeniem w radzeniu sobie z nudą i monotonią.