Wycieczka naukowa

14 lutego 1 AMP o profilu architektura krajobrazu uczestniczy w wycieczce naukowej do Okręgowej stacji rolniczo- chemicznej w Gliwicach, gdzie uczniowie zapoznają się z charakterem pracy w stacji oraz w jaki sposób przeprowadza się analizę gleb i jak oznacza się poziom ich skażenia. A dla relaksu zwiedzają palmiarnię w Gliwicach.