Arena lekkoatletyczna w Tychach

 W dniu 26 lutego uczniowie klasy 1 BAG i 3 B wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych p.Furman, p.Gmyrek, p.Jamrozik, p.Ryguła i p.Ościk brali udział w wycieczce na budowę areny lekkoatletycznej w Tychach. Mieli szansę rozmawiać z kierownikiem budowy. Poznali etapy budowy oraz szczegółowe rozwiązania techniczne bieżni, rozmieszczenie infrastruktury technicznej oraz technologie budowy trybun z prefabrykatów dla 500 osobowej widowni. Mieliśmy możliwość zaobserwowania jak wykonuje się nowoczesne czołowe zgrzewanie - łączenie rur instalacji gazowej. Dzięki przychylności kierownika budowy i pomocy pracowników Urzędu Miasta być może jeszcze raz będziemy mogli obserwować pracę na tej budowie.