Tradycyjny Sad

Nasza szkoła przystąpiła do programu Tradycyjny Sad – jest to ogólnopolski konkurs grantowy, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych.

Jest to inicjatywa kalsy 1A, sad ma powstać na terenie warsztatów szkolnych

120 zespołów konkursowych, z najwyższymi wynikami z pierwszego etapu, otrzyma granty na zakup drzewek owocowych tradycyjnych odmian.

https://tradycyjnysad.pl