Spotkanie z pracodawcami

28.10.2019r odbyło się w szkole spotkanie dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Tychach z pracodawcami współpracującymi ze szkołą. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Cechu Rzemiosł w Tychach oraz Ochotniczego Hufca Pracy. Omawiano zasady współpracy szkoły z pracodawcami w zakresie realizacji programu kształcenia , ustaleń dni zajęć praktycznych oraz monitorowania realizacji zajęć praktycznych przez uczniów.