Międzynarodowa kampania 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Po raz kolejny w listopadzie rozpoczyna się kampania profilaktyczna przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Ze względu na ogromną wagę tego tematu, już po raz drugi weźmiemy w niej udział. W czasie trwania kampanii w sposób szczególny będziemy mówić o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie oraz wolności.

W ramach kampanii odbędą się specjalne zajęcia z wychowawcami, spotkania z policjantami, strażnikami miejskimi i innymi specjalistami zajmującymi się na co dzień problematyką przemocy. Odbędą się również warsztaty skierowane do nauczycieli.

Szczególnie zachęcamy Rodziców do udziału w warsztatach Psychologiczne aspekty przemocy rówieśniczej. Terapeutyczny wpływ jazdy konnej. Warsztaty odbędą się 12 listopada, w godz. 18:00 – 19:30 w Mediatece (al. Piłsudskiego 16, Tychy).

Podsumowaniem kampanii będzie happening, który odbędzie się na Placu Pod Żyrafą 19 listopada 2019 r.