Funkcjonowanie szkoły od 9.11.2020

Decyzją władz do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół w Polsce.

Uczniowie  Zespołu Szkół nr 5 w Tychach  w tym okresie :

–  mogą odbywać się  w szkole konsultacje indywidualne dla  klas maturalnych w małych grupach, do 5 osób. Terminy spotkań i skład osób ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów z uczniami przez dziennik elektroniczny.

– dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum,  którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( klasa 4B, 4AM) w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Będą to zajęcia z pracowni projektowania architektury krajobrazu i specjalizacja,  w klasie 4A,  Kosztorysowanie robót konstrukcyjno – budowlanych – w klasie 4B, Procesy produkcji w klasie 4M .Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

– uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zdalne nauczanie prowadzone jest dotychczasowymi metodami.

W okresie do 15 listopada nauczyciele i uczniowie będą logowali się i poznawali  system zdalnego nauczania  na platformie Office 365.

Zajęcia na tej platformie, jednolite dla całej szkoły i wszystkich klas, chcemy wprowadzić                                od 23 .11.2020.

Administratorem  wdrażanego systemu jest Pan Grzegorz Balsam.

Administracja szkoły i sekretariat pracują od 7.30 do 15.30

Pełnione są w szkole dyżury pedagoga i psychologa.

Czynna jest biblioteka szkolna i prowadzone są w szkole zajęcia rewalidacyjne.