Miesięczne Archiwa: Listopad R

2 postów

Funkcjonowanie szkoły od 30.11. 2020

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 1. od poniedziałku 30.11 2020r w Zespole Szkół nr 5 w Tychach na terenie warsztatów odbywać się będą zajęcia praktyczne dla klas […]

Funkcjonowanie szkoły od 9.11.2020

Decyzją władz do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół w Polsce. Uczniowie  Zespołu Szkół nr 5 w Tychach  w tym okresie : –  mogą odbywać się  w szkole konsultacje indywidualne dla  klas maturalnych w małych grupach, do 5 osób. Terminy spotkań i skład osób ustalają nauczyciele […]