ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,
W związku z pismem MCO z dnia 20.12.2019r. uprzejmie informuję, iż z dniem 31 grudnia 2019r. wygasa umowa na obsługę bankową, a nowa umowa (którą w imieniu tyskich jednostek podpisze Prezydent Miasta Tychy), z uwagi na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie będzie obejmować kont Rady Rodziców. W związku powyższym, w terminie do 27 grudnia br. rachunek RR będący na rachunkach szkolnych musi zostać wyzerowany.

Prosimy Państwa o niewpłacanie składek na konto RR do momentu założenia nowego rachunku.