Zebranie rodziców

Zapraszamy na spotkanie rodziców/ opiekunów uczniów naszej szkoły 13 września 2023 roku.

Godzina 16:30 – spotkanie Rodziców uczniów klas I-szych z Dyrektorem szkoły

Godzina 17:00 – spotkanie Rodziców z Wychowawcami klas w salach

Godzina 17:30 – spotkanie przedstawiciela Rodziców z każdej klasy z Dyrektorem szkoły – sala konferencyjna nr 7 (parter)

Szczegółowy plan spotkań z wychowawcami będzie wywieszony przy wejściu do szkoły