Razem na Święta

Szkoła dołączyła do akcji MEN ” Razem na Święta”

W ramach tej akcji, której celem jest udzielenie wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych w naszej szkole przygotowano na warsztatach szkolnych drobne upominki świąteczne i obdarowano nimi osoby samotne, chore lub potrzebujące oraz zorganizowano zbiórkę darów dla schroniska dla zwierząt.

Bądźmy #RazemNaŚwięta!