Podsumowanie kampanii profilaktycznej 19 DNI

2018.11.14 – Nasza szkoła przyłączyła się do międzynarodowej kampanii 19 DNI przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania odbywa się już od wielu lat we wszystkich krajach świata. W czasie jej trwania mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Koordynatorką tej akcji w naszym mieście była tyska artystka, pani Agnieszka Kijas, wspierana przez panią Lidię Gajdas, radną miasta Tychy.

6 listopada uczniowie klasy 2AM wzięli udział w panelu filmowym w pasażu Andromeda. Pokaz duńskiego filmu Przytul mnie połączony był z prelekcją oraz warsztatami dotyczącymi cyberprzemocy. W tym samym dniu nauczyciele wzięli udział w szkoleniu Cyberprzemoc. Jak wspomagać uczniów w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy w sieci? Z kolei 8 listopada w naszej sali gimnastycznej odbyły się zajęcia z KRAV MAGI. Trenerzy z ośrodka szkoleniowo – usługowego SAGOT pokazywali naszym uczniom jak można skutecznie obronić się w sytuacji zagrożenia. Zajęcia cieszyły sie dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Oprócz tego we wszystkich klasach odbyły się dyskusje i zajęcia z wychowawcami i pedagogiem szkolnym poruszające tematykę przemocy rówieśniczej.

Dziękujemy organizatorom, wolontariuszom i wszystkim uczestnikom kampanii 19 DNI.