Najlepszy Mechanik wśród Budowlańców i Najlepszy Budowlaniec wśród Mechaników

Nasi uczniowie z klasy II M wzięli w projekcie realizowanym w porozumieniu z Politechniką Śląską w Gliwicach. Godnie reprezentowali nasza społeczność P. Malczewski, K. Jurkowski oraz D. Świtalski.

Celem badań młodzieży było określenie wpływu warunków wytwarzania na strukturę powłok Ti(C,N) uzyskanych w magnetronowym procesie PVD poprzez przeprowadzenie rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej oraz jakościowej i ilościowej analizy tekstury (3 poster W. Kwaśny)

17 kwietnia 2024r. na Warsztatach Szkolnych odbył się ponownie KONKURS „Najlepszy Mechanik wśród Budowlańców i Najlepszy Budowlaniec wśród Mechaników”. Celem konkursu jest promowanie integracji między mechanikami a budowlańcami poprzez zachęcanie ich do nauki i wzajemnej współpracy. Poprzez ocenę umiejętności i kreatywności, konkurs ma na celu wyróżnienie najlepszego mechanika spośród pracowników budowlanych oraz najlepszego budowlańca spośród mechaników. Dzięki temu inicjatywa ta przyczynia się do podniesienia standardów pracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między dwoma tymi grupami zawodowymi. Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny. 1 miejsce zajęła drużyna Mechaników;. Kolejne ex æquo – drużyna klasy III B oraz III M. Trzecie miejsce przypadło klasie budowlanej. O dobrą zabawę zadbali M. Mostek p. Jamrozik; T. Mościpan.