Finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii

Z wielką radością informujemy, że nasi uczniowie biorący udział w projekcie społecznym w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2022 zajęli w ogólnopolskim rankingu szkół 163 miejsce (33 w województwie śląskim). Ranking ten wyróżnia szkoły, które wspierają uczniów w zdobywaniu kompetencji przyszłości m.in: pracy w zespole, kreatywności, zarządzania projektami, rozwiązywania problemów, przywództwa. Młodzież w wyróżnionych szkołach rozwija się poprzez działanie w praktyce – organizację projektu społecznego, po ukończeniu którego uzyskuje się międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP.