Dzienne Archiwa: 22 maja, 2020

1 posta

Informacja o zajęciach od 25.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w okresie  od  dnia  25 maja  2020r.  do  dnia  7 czerwca  2020r. szkoła w dalszym ciągu  realizuje nauczanie  z wykorzystaniem metod i technik […]