2018.09.13 Podpisanie umowy o objecie patronatem uczniów szkoły przez firmę OPEL

W dniu 13 września trzy szkoły tyskie w tym Zespół Szkół nr 5 w Tychach podpisały umowę o klasach patronackich z firmą Opel Manufacturing Poland sp..z o.o.

 Umowę podpisali: Prezydent Miasta Tychy  Andrzej Dziuba,  Dyrektor firmy Opel Jacek Cebula, Dyrektor szkoły Marek Wac i  Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Podstrefa Tyska Ewa Stachura – Pordzik.

   Projekt  pod nazwą ” Trafny wybór” realizowany jest przez miasto Tychy w ramach działań promujących szkolnictwo zawodowe w mieście.

   Uczniowie  naszej szkoły klasy I Technikum nr 4 w zawodzie technik mechanik specjalność obsługa maszyn CNC objęci zostali opieką firmy OPEL. Dzięki patronatowi uczniowie będą mieli dostęp do nowoczesnych technologii związanych z produkcją silników samochodowych w fabryce Opel w Tychach. Będą uczestniczyli w wizytach szkoleniowych w fabryce, odbywali praktyki oraz staże.  Firma Opel zobowiązała się także do ufundowania stypendiów dla najlepszych uczniów klas patronackich. Uczniowie otrzymają także koszulki firmowe  z logo OPEL.