UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIÓW

W roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podobnie jak w poprzednim roku będzie możliwe tylko w formie indywidualnej.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Opiekun ucznia sam wybiera firmę ubezpieczającą i dokonuje opłat.

Linki do firm w zakładce Dla Ucznia – Ubezpieczenie