Sprawy do załatwienia

Skargi wnioski

dyrektor mgr Marek Wac poniedziałek  15:00 – 16:00

wicedyrektor mgr Jolanta Blachowska wtorek 15:00 – 16:00

Sprawy uczniowskie

legitymacje szkolne, zaświadczenia o nauce, duplikaty legitymacji szkolnych

sekretariat szkoły codziennie 10:45 – 13:00

numer konta wpłaty za duplikat:

73 1240 1330 1111 0010 7131 8267  

w tytule wpłaty : Imię nazwisko ucznia, klasa. Koszt 9zł

Duplikaty świadectw i zaświadczenia dla  absolwentów, wnioski ZFŚS

Kadry pok. nr 6 codziennie 7:30 – 15:30

Wzory wniosków:

wniosek o wystawienie zaświadczenia o nauce

wniosek o duplikat legitymacji szkolnej

wniosek o duplikat dla absolwentów szkoły