Matura wg „starej” formuły

Informacje dla absolwentów szkoły z lat 2005 – 2015, którzy będą zdawać maturę na podstawie standardów wymagań

1) Część obowiązkowa obejmuje trzy przedmioty.

2) Przedmioty dodatkowe wybiera maturzysta sam, stosownie do swoich potrzeb rekrutacyjnych.

3) To, czy matura jest zdana, zależy wyłącznie od wyników egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie tego egzaminu.

Przedmioty obowiązkowe:

– Język polski – egz. ustny (bez określania poziomu) / pisemny (poziom podstawowy)

– Język obcy – egz. ustny (bez określania poziomu) / pisemny (poziom podstawowy)

– Matematyka – egz. pisemny (poziom podstawowy)

Przedmioty dodatkowe:

0 lub 1 – 6 przedmiotów do wyboru

egz. pisemny (w przypadku języka obcego: egz. ustny/pisemny)

język polski*, matematyka*, język obcy (ten sam co części obowiązkowej)*, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu– na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

* egzamin tylko na poziomie rozszerzonym

Język obcy nowożytny: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski

Informacje szczegółowe

– język polski

– matematyka